cropped-logo-vc-de-where_logovcdewhere_kleur.png
Search
Close this search box.

Geschiedenis

Ontstaan van Bevok

In juli 1967 werd in de Beemster voor de eerste maal gesproken over de oprichting van een volleybalvereniging. Allerlei oorzaken waren toen debet aan het nog niet oprichten van een volleybalclub. Te hoge reiskosten, zaalhuur, trainers e.d.. Toen echter de NSF in 1968 startte met een landelijke trimaktie, werd ook de Beemster weer aktief. Vooral voor volleybal bestond een grote belangstelling. Door enkele trimmers werd besloten een vereniging op te richten.

Op 25 september 1968 werd de eerste algemene vergadering van de volleybalvereniging gehouden. Als voorlopige naam werd aangehouden: “Smash i.o.”. In het eerste bestuur namen plaats:

Voorzitter                 Gerrit Egberts
Secretaris                Jos Bookelman
Penningmeester     Fred Braakman

Tevens werden de volgende punten vastgelegd:

1. contributiejeugdleden ƒ 3,00; senioren ƒ 4,00 per maand
2. trainingente houden in de gymzaal aan de Rijperweg
3. tenuedonkerrood shirt en witte broek
4. mededelingenbladhet uitgeven van een clubblad
5. naam verenigingdefinitieve naam voor de vereniging
6. statutenstatuten en huishoudelijk reglement

Door de leden werden de volgende suggesties gedaan voor de verenigingsnaam:

BEVOCBeemster volleybal club
De Kuilde bijnaam van de polder
BolleyBeemster volley
BEVOBeemster Volleybal
BAMvan Bamestra
BVVBeemster Volleybal Vereniging

De naam werd BEVOK (Beemster volleybalklub) en werd ingezonden door Jaap ten Wolde.

Gestart werd met 42 leden. Aan het einde van het eerste seizoen was de vereniging gegroeid tot 85 leden.

De clubkleuren waren net als de mode vergankelijk. Er werd gestart met een donker rood shirt en witte broek, maar al gauw werd dit een donkerblauw shirt met witte broek. Daarna volgde een groen shirt met witte broek en witte sokken met twee groene banden. En thans kennen we het groene shirt met het verenigingslogo.

Het eerste Bevok logo

Het eerste verenigingsjaar bestond uit trainen en het spelen van vriendschappelijke wedstrijden.  In het seizoen 1969-1970 werd voor het eerst aan de competitie deelgenomen in het district Alkmaar. Met ingang van het seizoen 1974-1975 maakte Bevok de overstap naar district 13 (Purmerend/Zaandam). Thans spelen we in de regio Noord-Holland-Midden.
De aller eerste trainer was Jan Overeinder (uit Middenbeemster), die werd opgevolgd door Nico Scholten (uit Wognum).
In 1969 werd ook Koninklijke Goedkeuring aangevraagd welk op 19 april 1971 werd verleend.
Sinds 1970 kennen we bij Bevok het fenomeen Recreantenvolleybal. Deze leden geven er om verschillende redenen voorkeur aan om niet uit te komen in competitieverband. Op dit moment maakt deze groep zo’n beetje de helft van het aantal leden uit.
In 1974 werd gestart met Mini-volleybal en in het seizoen 1976-1977 maakten deze leden kennis met de competitie.
In 1987 werd gestart met recreatief volleybal overdag. Ook dit blijkt zeer succesvol te zijn.

In juni 2022 is Bevok samengegaan met ViP uit Purmerend.

Ontstaan van ViP

ViP is opgericht in het najaar van 1999.
Op 15 september 1999 werd bij de notaris officieel de oprichtingsacte opgesteld. ViP stond voor Volleybal in Purmerend.
ViP is ontstaan uit de fusie tussen DINSVO en PURVO, twee volleybalverenigingen uit Purmerend.

DINSVO was de afkorting van Door Inspanning Naar Succesvol Volleybal en PURVO was de afkorting van Purmerend Volleybal.  Velen dachten dat DINSVO de afkorting was van Dinsdag Volleybal, omdat in die tijd de meeste trainingen in de Karekiet werden gehouden op de dinsdagavond, maar dat was dus niet het geval. In de Karekiet was ook een kantine, waar veelvuldig gebruik van werd gemaakt en er voor zorgde dat de clubkas jaarlijks kon worden aangevuld met de netto opbrengst uit de kantine. Gelukkig kan dit vandaag de dag nog steeds met De Where, omdat veel thuiswedstrijden nog steeds in de Karekiet plaats vinden.

Beide clubs hadden in die tijd een ledental van ongeveer 200 leden. Maar het aantal was de laatste jaren sterk terug gelopen en beide verenigingen hadden grote moeite om sterke en complete teams samen te stellen. De samenvoeging van beide verenigingen bracht hierin de oplossing. En datzelfde zie je nu weer bij de fusie van ViP met Bevok. In de eerste jaren van ViP draaide de vereniging zeer florissant. Heren 1 speelde 2 jaar lang derde divisie met alle officiele toeters en bellen die daarbij horen, de sportzaal in de Karekiet leverde dan 1 groot veld op dat dwars in de zaal was geplaatst, met teltafel, 2 scheidsrechters en lijnrechters die aangaven of een bal in of uit geslagen was. Het ViP-logo was een ontwerp van Eef de Hilster, de echtgenoot van Thea, die meer dan 25 jaar lid, maar ook trainster, commissielid of -voorzitter en bestuurslid (waaronder een periode voorzitter) is geweest. 
ViP heeft ook een nare periode meegemaakt. Zij verloor op één dag 2 bestuursleden tegelijk vanwege de vliegramp van de Dakota bij Texel. Gelukkig werd het bestuur heel snel weer ingevuld tot een voltallige 5-persoonsbezetting.
ViP mag zich zeer gelukkig prijzen met leden die al meer dan 25 jaar een functie vervullen bij de club, zoals bijvoorbeeld scheidsrechters indelen, een functie vervullen in de KBV, de Kantine beheersvereniging, waar ViP een deelnemer bij is. De kantine wordt immers gedeeld met basketbalvereniging Early Bird en de tafeltennisvereniging TSO. Ook de KBV kent een bestuur dat de kantine bestuurt en waar leden uit de 3 verenigingen zitting in hebben. Al jaren loopt de Gemeente Purmerend met de gedachte de Karekiet af te breken en een nieuwe sporthal te plaatsen. Maar het zijn nog steeds plannen, alhoewel ze steeds concreter zijn geworden. Feit blijft dat eerst een nieuwe hal moet worden gebouwd en dat daarna de oude Karekiet zal worden afgebroken.

ViP heeft dus 23 jaar bestaan en is blij dat door de fusie met Bevok een nieuwe weg is ingeslagen om gezamenlijk weer mooie successen te boeken.

Voor u opgetekend door Bert Bouman, oud-voorzitter van ViP

Ereleden

Wij zijn trots op onze ereleden. Zij hebben het erelidmaatschap door de club toegekend gekregen voor hun buitengewone inzet voor de club.
Een erelid wordt voor het leven benoemd en met een fusie van de club gaat het erelidmaatschap mee naar de nieuw gevormde vereniging.

Dit zijn onze ereleden:

Ereleden van Bevok

Alfred de Jong is behalve speler bij de heren ook jarenlang voorzitter van de vereniging geweest.

Gré van der Plaat heeft naast een carrière als speelster van Dames 1 en lid van de TC dames ook vele jaren lang, samen met haar man Henry, de papieren Bevokker verzorgd. Kopij, drukwerk en distributie werd door het stel geregeld.

Kees Tol is op vele gebieden betrokken bij de vereniging. Hij heeft vele functies gehad en is onder andere voorzitter geweest. Momenteel is Kees speler bij de heren, doet ook de ledenadministratie en is de redacteur van de wekelijkse nieuwsbrief. 

Ereleden van Purvo

Krijn Hoes was voorzitter en medeoprichter van Purvo in 1957.

Eef Hankes was medeoprichter van Purvo in 1957.

Ereleden van Dinsvo / Purvo / ViP

Rob Gerritzen

Ger Brandt

Casper van Gerven

Griet Posthumus

Jacques Van Straaten

Jan van de Weide

Sjoerd Sikkel

Cees Paul

Jan Schipper

Piet Muts

Ereleden van ViP

Marijke Loogman heeft vele jaren verschillende jeugdteams van ViP en haar voorgangers getraind, op haar eigen vertrouwde en professionele wijze. Als jeugdlid (en later als seniorlid) hoor je er eigenlijk niet echt bij als je niet minimaal een seizoen door Marijke bent getraind.

(Dinsvo, Purvo en ViP nog verder aan te vullen door ViP.)

Auteursrecht

De website van VC De Where bevat foto’s die door mij zelf zijn gemaakt. Sta je op een foto met een mooie actie? Of vind je een bepaalde foto erg mooi? Stuur een mail naar de webmaster en vraag of je de foto digitaal mag krijgen. Dat kan uiteraard en ik wil je ook graag dat plezier geven.
Maar:
Mijn foto’s zijn auteursrechtelijk beschermd. Je mag een foto van mij op je eigen apparaten zetten, of een afdruk (laten) maken en die boven je bed hangen. Maar je mag hem niet zonder toestemming van mij doorsturen naar anderen, of op enige andere wijze publiceren of gebruiken.

Ik heb liever niet dat foto’s van mij ongecontroleerd over het internet gaan dwalen. Dus geniet er van, maar maak er geen misbruik van.

Aad.

Meld je aan om volleybal te spelen

Aanmelden proeftraining

"(verplicht)" indicates required fields

Naam(verplicht)
Om je in een passende groep te laten meedoen willen we ook graag van je weten:
Privacy verklaring(verplicht)