Sinds de fusie komen er wat verschillen naar boven tussen beide clubs. Eén van deze verschillen is het doortrainen tijdens vakanties en de einddatum van de trainingen. We zijn van mening dat we één lijn moeten trekken binnen de vereniging.
Spurd gebruikt veel zalen tijdens de zomervakantie en in de andere schoolvakanties voor de Purvak. Door de stijgende energiekosten voor de verhuurders van zalen zijn de huurprijzen volgend jaar onzeker. We streven ernaar om de contributie zo laag mogelijk te houden.
Voor competitie spelende volleyballers eindigt het seizoen eind april voor wat betreft wedstrijden en trainingen.
Gedurende de maand mei mogen alle leden van onze club gratis gebruik maken van de beachvelden. Hierover volgt nog verdere informatie.
Recreanten kunnen tot eind mei doortrainen. Zij mogen in mei ook gratis gebruik maken van de beachvelden.

Individuele groepen die graag willen doortrainen kunnen zelfstandig of in overleg met de club voor eigen kosten de zaal huren.

Het Bestuur