Eén van de doelen van volleybalclub De Where is om zo veel mogelijk mensen de gelegenheid te bieden om te volleyballen.
Onze Beach faciliteiten zijn de afgelopen jaren geprofessionaliseerd en er wordt actief gewerkt aan nog meer verfraaiing en uitbreiding.
Ook hebben we een groep Old Stars die walking volleybal beoefenen.
We willen nu graag onderzoeken of er belangstelling is voor zitvolleybal. Deze intensieve vorm van volleybal kan door mensen met en zonder fysieke beperkingen gespeeld worden.
In eerste instantie willen we een inventarisatie maken van de interesse voor deze sport bij de huidige leden en hun familie en kennissen.
Op het internet is veel informatie over deze vorm van volleybal te vinden.
Wanneer je zelf interesse hebt of mensen in je omgeving weet die hier belangstelling voor hebben, laat dat dan aan één van de bestuursleden weten via een mailtje.

Namens het bestuur,
Jef van Bemmel, voorzitter